بادام-شکوفه

نهال بادام :

بادام يكي از قديمي ترين درختاني است كه در مناطق سردسيري و نيمه سردسيري ايران كشت مي شود .

بعضي از دانشمندان گياه شناس موطن اصلي بادام را به ايران نسبت مي دهند .

 فرض بر اين است كه خواستگاه اصلي بادام منطقه وسيعي از ايران و تاجيكستان و افغانستان تا غرب پاكستان بوده كه همراه كاروانها  به فنيقيه و از آنجا به يونان و بعدها توسط يوناني ها به ساير بنادر درياي مديترانه انتقال و انتشار يافته است.

قريب دويست سال است كه بادام در نقاط مختلف حوزه مديترانه از طريق هسته تكثير شده و در اثر انتخاب طبيعي توده هاي مختلفي از بادام در نقاط مختلف جغرافيايي دنيا به وجود آمده و سازگار شده اند .

 

به طور مثال توده بادام هاي اسفاكس در تونس طوري با طبيعت آنجا سازگار شده اند كه نيازي به سرما نداشته و نياز سرمايي را از بين خود حذف نموده اند.

به طور كلي مي توان گفت بادام بومي نقاط گرم و خشك آسياي غربي بوده و امروزه كشت آن در اسپانيا ،‌ ايتاليا ، ايران ،‌مراكش ،‌ پرتغال ، يونان و تركيه به طور وسيع معمول گرديده است .

در دو دهه اخير شاهد افزايش توليد بادام در آمريكا نيز هستيم امروزه آن كشور يكي از صادر كنندگان عمده اين محصول به اروپا و ساير نقاط دنيا بوده و در سطح بين المللي ۴/۳ صادرات جهاني مغز بادام را در اختيار دارد .

 

 

amygdalus يکي از گياهان تيره گل سرخ متعلق به دو لپه‌ايها مي‌باشد. بادام يک درخت بومي آسياي غربي ، کرانه جنوبي درياي مديترانه و مراکش است.

اين درخت اندازه اي متوسط ، برگهاي نيزه‌اي با حاشيه دندانه‌دار و داراي گل در اوايل بهار است.

ميوه آن يک شفت با پوشش خارجي پرزدار است که برون‌بر ناميده مي‌شود و پوسته سخت و شبکه‌دار يا درون‌بر را دربر‌مي‌گيرد. دانه آن يک مغز است که بوسيله اين پوششها محصور مي‌گردد.

مشخصات گياه شناسي بادام :

درخت به ارتفاع تا ۸ متر ، شاخه‌هاي جوان بدون کرک ، اول سبز و بعد قهوه‌اي مايل به قرمز.

 شاخه‌هاي سال گذشته خاکستري ، برگها تخم مرغي- نيزه‌اي ، نيزه‌اي يا بيضي کشيده ، به طول تا ۱۰ ساتيمتر و عرض ۲ تا ۳ سانتيمتر ، قاعده گوه‌اي پهن تا مورب ، نوک باريک ، نوک کشيده و يا به ندرت نوک کند ، سطح فوقاني برگ بدون کرک ، سطح تحتاني برگ بدون کرک يا با مقدار کمي کرک در اوايل سبز شدن ، حاشيه برگ دندانه‌اي- اره‌اي همراه با يک غده کوچک روي هر دندانه است.

 
دمبرگ ۱ تا ۲ سانتيمتر ، گل درشت به قطر تا ۴ سانتيمتر ، سفيد يا صورتي ، دمگل کوتاه حداکثر تا ۵ ميليمتر.

 ميوه تخم مرغي مورب تا تخم مرغي کشيده به طول ۲.۵ تا ۵ سانتي متر و ۱.۵ تا ۳ سانتي متر عرض ، داراي نوک کشيده ، پوشيده از کرکهاي مخملي خاکستري ،‌ هسته قايقي شکل ، بدون شيار طوي مشخص ، سوراخ‌دار و گاهي داراي شيار کوچک در قاعده و فصل گلدهي اواخر زمستان و اوايل بهار مي‌باشد.

 
پراکندگي جغرافيايي گياه متعلق به منطقه ايرانو- توراني ، ترکيه ، ايران ، قفقاز ، آسياي مرکزي و شمال آفريقا.

 نمونه تيپ از موريتاني واقع در شمال افريقا ، پراکندگي آن در ايران در شمال غرب و غرب مي باشد.

درخت بادام از جنس prunes و از خانواده rosacea است كه خويشاوندي نزديكي با گونه هاي مختلف ميوه هاي هسته دار از قبيل آلو و گوجه و بويزه با هلو و شليل دارد . 

از تلقيح بين بادام و هلو دو رگ هايي به نام هلو * بادام به دست آمده است كه گياه شناسان به نام  Amygdalus commumis و از زير خانواده Prunoidae معرفي كرده اند

 

علاوه بر بادام هاي اهلي گونه هاي وحشي بسيار متعددي در خاورميانه و آسياي مركزي به طور گسترده اي وجود دارد كه حاصل تلقيح و دورگ گيري طبيعي آنها بين خود يا بين گونه هاي اهلي است و در حال تحول و دگرگوني هاي گياهي هستند .

 

 

مشخصات ظاهري درخت بادام :

 

بادام درختي است قوي كه ارتفاع آن بر حسب رقم و آب و هوا و حاصلخيزي خاك و مواظبت هاي زراعي بين 6 تا 10 متر يا بيشتر متغير است .

درخت بادام ريشه هاي قوي دارد كه مي تواند به طور عمودي تا 3 متر در خاك نفوذ كند بدين سبب قادر است بخشي از احتياجات و نياز آبي خود را در مواقع خشكي و كم آبي از اعماق خاك تامين نمايد .

در تنه درخت بادام در جواني به رنگ خاكستري شفاف و صاف بوده به تدريج تيره تر شده و ترك بر مي دارد گل بادام شامل 5 كاسبرگ و 5 گلبرگ و 20 تا 30 پرچم است تخمدان آن محتواي دو  تخمك است.

جوانه هاي گل ممكن است منفرد يا 2-3جوانه همراه با جوانه هاي چوب در يك گره مشاهده شوند .

بعضي ارقام نهال بادام غالبا داراي گل هاي خود ناسازگار بوده و گياه دگرگشني است. برگهاي بادام  كشيده و نوك تيز و ضخيم و چرمي است .

علت  تلخي ميوه بعضي از ارقام بادام  وجود ماده اي به نام گلوكوزيد سيانوزنتيك آميگدالين در مغز آنهاست.

 

 
انواع بادام

دو نوع درخت بادام وجود دارد يک نوع داراي گلهاي صورتي نهال بادام شيرين توليد مي‌کند و نوع ديگر آن با گلهاي سفيد بادام تلخ دارد.

 مغز نوع اول حاوي روغن نافرار و امولسيون است. تا اوايل قرن بيستم از آن به صورت خوراکي در پزشکي استفاده مي‌شد اما به اين شرط که بادام نوع تلخ به آن اضافه نشده بود.

 در پزشکي نوين هم نسبتا متداول بود اما پزشکان ديگر آنرا تجويز نکردند.

 

 

 بادام تلخ نسبتا پهن‌تر و کوتاه‌تر از نوع شيرين است و حاوي تقريبا ۵۰ درصد روغن نافرار موجود در بادامهاي شيرين مي‌باشد.

 همچنين داراي امولسيون مخمر است که در حضور آب روي آميگدالين و گلوکوئيد اثر کرده ، توليد گلوکز ، سيانور و روغن عصاره‌اي بادام تلخ يا بنزالدئيد مي‌کند.

 ممکن است بادامهاي تلخ بين ۶ تا ۸ درصد سيانيد هيدروژن توليد نمايند.

بادام شيرين عملا فاقد نشاسته است بنابراين مي‌توان از آن در تهيه کيک و بيسکويت براي بيماران ديابتي يا هر نوع ديگري از بيماريهاي قندي استفاده کرد.

 همچنين عصاره بادام مي‌تواند جايگزين مناسبي براي عصاره وانيل دربين بيماران ديابتي باشد.

 هر دو نوع بادام تلخ و شيرين بومي خاورميانه است، اما قرنهاست که در اروپا و آمريکا نيز کاشته مي‌شود.

کاليفرنيا از زمان عرضه بادام در اواسط دهه اول قرن هجدهم ، بزرگترين توليد کننده اين محصول به حساب آمده است و بادام هفتمين ماده غذايي صادراتي کلان کاليفرنيا محسوب مي‌شود.

 بعد از کاليفرنيا دومين توليد کننده بزرگ بادام کشور اسپانيا است که انواع تجاري و عظيم بادامهاي شيرين را توليد مي‌کند.

 

 

نيازهاي اكو لو ژ يكي بادام :

–    نياز به سرما

–    نياز به گرما

–     نياز به نور

–    بارندگي

–    رطوبت

–    باد 

–    شرايط خاك

–   نياز ابي درخت

فصل گلدهي بادام :

پس از آن كه ميزان سرماي مورد نياز درختان بادام تامين شد جوانه هاي گل دهنده با توجه به گرماي محيط متحول شده و دكركوني به تدريج آغاز مي شود.

 در شرايط مساوي ارقامي كه نياز زياد به سرما دارند و ميزان سرماي لازم به حد كافي به آن ها نرسد متحول نمي شوند و گل هاي انها دير تر از موعد شروع به باز شدن مي كنند.

 لذا تاريخ گل كردن بستگي زيادي به شرايط اقليمي دارد و بر حسب وضعيت اب و هوايي هر سال تاريخ گل كردن از ده روز تا چندين هفته ممكن است نوسان داشته باشد.

 

 

سال آوري :

جوانه هاي گل دهنده بادام مثل اغلب ميوه هاي اين جنس در زماني كه ميوه روي درخت ديده مي شود  آغاز به تكوين و تكميل مي كنند.

 واين خود سرآغاز تناوب يا سال آوري است. به اين معنا وقتي كه توليد در سالي زياد باشد جوانه هاي گل سال بعد به سبب كمبود مواد غذايي كمتر و برعكس وقتي توليد كم باشد جوانه هاي زايشي بيشتر مي شوند.

ويژگي تناوب كه معمولأ 6-7 سال پس از كاشت پديد مي آيد متأ ثر از شرايط رشد گياهي است مثلأ اگر درخت بادام خشكي زياد تري متحمل شده يا مواد غذايي كمتري به آن برسد ،تناوب توليد آن شديد تر خواهد شد. با اين حال در گونه هاي اروپايي اختلاف زيادي بين ارقام از نظر سال آوري ديده مي شود مثلاً در ارقامي مانند راشل اگر به خوبي آبياري شده و مواظبت هاي زراعي لازم انجام شده باشد باز پديده سال آوري پس از يك سال پرباري ،‌آشكار مي شود حال آنكه رقم فرراگنس نسبت به اين عارضه حساسيت كمتري نشان داده است .

 به هر ترتيب بين ارقام بادام هاي بارآور رقمي ديده نمي شود كه نسبت به سال آوري قاطعانه بي تفاوت باشد .

موارد عمده اي كه بايد در انتخاب ارقام در نظر گرفت :

 

1 _ دوره گل دهي بادام

الف – دير گلي در بادام

ب – انطباق گل دهي

ج – ارقام خود بارور و خودسترون

2 – عوامل موثر بر توليد بادام

3 – مقاومت بادام به بيماريها  و آفت ها

4 – دوره بلوغ و سهولت برداشت

5 – كيفيت مغز بادام در تجارت

 

كاشت نهال بادام :

فصل كاشت :

نهال بادام نيز مثل اغلب درخت هاي ميوه معمولاً‌ هنگام خواب زمستانه قبل از بيدار شدن درخت كاشته مي شود اما بهترين موقع كاشت آن در ايران از آذر تا نيمه دوم دي ماه است و اين موقعي است كه ريشه هاي حساس بادام ،‌ شك انتقال را بهتر تحمل مي كنند و با استقرار در جاي خود تا قبل از باز شدن برگچه ها ،‌ به ريشه زايي مجدد مي پردازند.

در غير اين صورت برگچه هاي جوان پس از بيداري ،‌ از ذخيره قبلي درخت استفاده كرده و در نتيجه احتمال خشك شدن آن زياد مي باشد .

براي كاشت هرگونه نهال ميوه اي كه هنگام انتقال و دوري راه صدماتي ديده باشند ، عمل اندود و يا آغشته كردن ريشه نهال ها در مخلوطي مركب از خاك رس با مخلوط كود گاوي به اضافه آب كه در چاله نهال ريخته مي شود عملي مفيد و موثر در استقرار نهال خواهد بود .

 

 

تراكم كاشت :

فواصل كاشت و زمانهاي مورد نياز در يك هكتار به عموامل زير مربوط مي شود :

شرايط اقليمي  : در مناطق كم آب و زمينهاي كم عمق تراكم درخت كمتر و فاصله آنها بيشتر است باغهايي كه دسترسي كافي به آب دارند تراكم درخت در آنها بيشتر است .

قدرت رشد درخت : در ارقامي كه حجم كمتري دارند مي توان تراكم درخت افزايش داد .

كشت ديم : در كشت ديم تراكم درخت را با ميزان بارندگي تنظيم مي كنند .

 

 

آفت ها و بيماريهاي عمده درختان بادام :

 

–      زنبور مغز خوار بادام

–       شته هاي بادام

–      شپشك آسيايي

–       شپشك گوجه

–       بيماري پوسيدگي ريشه

–       لكه آجري بادام

–      بيماري قارچي روي برگ ،‌ شاخه و ميوه بادام به نام Fusieoeeum amygdali

 

 

اهميت اقتصادي بادام در ايران و جهان :

 

در دهه هاي اخير تحولات زيادي در توسعه و كشت بادام صورت گرفته است . در اين زمينه كشورهاي حوزه مديترانه ( اسپانيا – ايتاليا – فرانسه – يونان و كشورهاي شمال آفريقا ) به منظور دست يابي به ارقام پر محصول و مرغوب در اصلاح ژنتيكي اينگونه كارهاي مهمي انجام داده اند و برخي از كشورها با روش هاي پيشرفته سطح زير كشت آن را افزايش داده اند . بر اساس آمار سازمان خوار بار كشاورزي جهاني ( F.A.O) مقدار توليد بادام در جهان جمعاً 806/560/1 تن بوده كه از اين مقدار 000/560 تن به كشور آمريكا تعلق داشته است .

 

 

مشكلات بادام كاري در ايران :

 

–         غير پيوندي بودن درختان در نتيجه يك دست نبودن محصول

–         سرما زدگي بهاره ، توليد نا منظم محصول

–         نا مرغوب بودن محصول به علت اختلاط زياد

–        عدم همزماني در رسيدن ميوه ها

–        طغيان آفات و بيماري ،‌ در اثر رها شدگي و پيري درختان

–        غير مكانيزه بودن باغها با توجه به تراكم بيشتر درختان

 

 

 

عمليات قبل از احداث باغ :

 

انتخاب زمين باغ :

پايه بادام بذري ،‌ هلو ، و هلو * بادام حساس به بيماري قارچي ريشه اي از جمله ورتيسليوم ، آميلاريا و فيتوفترا مي باشند .

در انتخاب زمين باغ بايد دقت نمود كه كشت قبلي بادام نباشد و گياهان حساس به بيماري قارچي نيز كشت نشده باشد

 

 

آماده سازي زمين :

 

آماده سازي زمين در دو مرحله صورت مي گيرد :

–         عمليات قبل از كاشت

–         عمليات پس از كاشت

 

عمليات قبل از كاشت : خرد كردن طبقات فشرده در خاك زيرين با استفاده سوسلاپ ، شخم خيلي عميق و يا ريپر

 

بي نياز كردن درختان از كودهاي پايه فسفات ،‌ پتاس و كود آلي در سالهاي اول رشد .

 

 در فصل تابستان قبل از عمليات كاشت بر اساس تجزيه خاك ، مقدار كافي از كود آلي و كودهاي فسفات و پتاس را به طور يكنواخت در سطح زمين پخش مي كنند سپس با شخم عميق كودها را در عمق هفتاد تا هشتاد سانتي متر قرار مي دهند

 

 

 

عمليات در سطح زمين باغ پس از كاشت :

 

اين عمليات از دو نظر مفيد مي باشد :

 

ايجاد يك لايه نرم و خشك از خاك در سطح زمين به منظور جلوگيري از تبخير ( مالچ خاك ) . دفع علف هاي هرز كه مصرف كننده آب و مواد غذايي مي باشند ، بدين جهت در فصل پاييز يك شخم سبك و كم عمق در سطح باغ مي زنند سپس در فصل بهار و تابستان پس از هر بارندگي با پنجه غازي سطح زمين را سله شكني كرده و علف هاي هرز آن را از بين مي برند .

 

 

 

خاك ورزي يا اصلاح خاك :

براي اصلاح خاك سعي مي كنند مقدار هموس را در خاك افزايش دهند . افزايش هموس در خاك ، با كاشت كود سبز ، كودهاي حيواني و بقاي مواد سلولوزي در خاك ايجاد مي گردد .

 

برداشت :

 محصول بادام بعد از رسيدن ميوه ها  با دست يا چوب هاي بلند و يا به طور مكانيكي برداشت مي شود .

 در زمان رسيدن ميوه ،‌ پوست سبز بادام تغيير رنگ داه پژمرده شده و شكاف طولي در آن ايجاد مي گردد، در اين مرحله ميوه ها به راحتي از درخت جدا شده و پوست گيري آن نيز آسان مي گردد

 

ميوه بادام برخلاف ساير ميوه ها به صورت چغاله نيز مورد مصرف قرار مي گيرد ، بنابراين در دو مرحله به صورت ميوه سبز و خشك محصول آن را برداشت مي كنند .

 

 

به طور کلي دو نوع بادام وجود دارد :

1- بادام شيرين Sweet almond  

2-بادام تلخ    Sweet almond

 

 

ميوه درخت بادام به صورت شفت است که قشر خارجي آن سبز رنگ و پوشيده از کرک است که در داخل آن بادام با پوست سخت وجود دارد در ابتداي تشکيل ميوه پوشش خارجي سبز رنگ و گوشت دار است که پوشيده از کرک است و هنوز به درستي رشد نکرده است که آنرا چغاله بادام مي نامند که داراي خواص مخصوص مي باشد.

 پس از رسيدن بادام به تدريج پوشش خارجي سبز رنگ خشک شده و پوست آن نيز سفت و سخت است و مغز بادام در داخل آن رشد کرده و آماده استفاده مي شود  

 

مغز بادام بيضي شکل و مسطح بوده که يک طرف آن نوک تيز است مغز بادام در داخل پوسته نازک قهوه اي رنگي مي باشد که مي توان آن را به کمک آب گرم ازآن جدا کرد که مغز بادام سفيد رنگ در آن است

مغز بادام شيرين و طعم ملايم و خوشمزه اي دارد و به سهولت از بادام تلخ تشخيص داده مي شود از کليه قسمت هاي بادام شيرين مانند شکوفه ، برگ و ميوه آن استفاده طبي مي شود.

انواع ديگر بادام :

 

بادام زميني

يکي از ترکيبات پروپاقرص آجيل بادام زميني هست که حتما همگي شما دوستان از آن خورده ايد اما فکر کنم مثل من کمتر دنبال گياهشناسي و نحوه تشکيل آن بوده ايد براي همين در اين پست به معرفي آن مي پردازم.

نام فارسي : بادام زميني – پسته شامي

نام علمي  : Arachis hypogaea

نام انگليسي  : Peanuts

نام خانواده  : Fabaceae

 

بادام زميني بومي آمريکاي جنوبي است.

بادام زميني يک گياه گرمادوست است و براي رشد کامل به يک دوره 200 روزه نياز دارد.

برگهاي اين گياه شاه ايي است و با شبدر و يونجه هم خانواده است براي هميم از نظر ظاهر بي شباهت به هم نيستند.

 

بادام زميني گياهي هست با نياز آبي خيلي زياد فقط دو هفته قبل از برداشت آب آ کم ميکنند پس بايد در مناطقي با آب فراوان کشت شود مثل شما کشور.

در استان گيلان و در شهر آستان اشرفيه اين محصول در سطح وسيع کشت مي شود و 90 درصد بادام زميني کشور را تامين مي کند.

 

وقتي دانه هاي بادام زميني کشت شود حدودا يکماه بعد گلهاي زرد آن ظاهر مي شود و تا دو تا سه ماه گلهاي فراواني ميدهد اما فقط 15 درصد گلها به ميوه تبديل مي شوند. بادام زميني گياهي خودگرده افشان است.

وقتي گلها گرده افشاني شدند مادگي آنها طويل شد و گل به سمت خاک خم شده و درون خاک مي رود و در آنجا به رشد خود ادامه ميدهد تا زمان برداشت.

 

 

 

کاشت و پرورش درخت کاشو(بادام هندي)

 

  • ميوهٔ كاشو:


ميوهٔ حقيقي دراين درخت محتوي مغز يعني قسمت خوراكي ميوه مي باشد. ميوه داراي قسمتي لوبيايي شكل، ودرانتها نسبتا طويل ومتورم است كه در داخل اين برآمدگي مغز يا قسمت خوراكي ميوه قرار دارد كه پس ازرسيدن كامل ميوه و برداشت بايستي مغزميوه را براي عرضه به بازار از پوست آن جدا بنمايند.
سه تاچهار هفته پس ازباز شدن گل وتشكيل ميوه يعني تلقيح گلهاي ماده دم گل شروع به رشد كرده و۳-۲ ماه بعد كه ميوهٔ حقيقي كاملا رسيد رشد دم ميوه نيز به حداكثر رسيده جسمي نرم وگوشتي با طعم كمي ترش كه بسيار معطراست توليد مي كند. اين شبه ميوه يا دم گل متورم وبراي تهيهٔ يك نوع شراب ويا مصرف به صورت تازه خوري به عنوان ميوه مورد استفاده قرار ميگيرد. درموقع رسيدن كامل، قطر دم ميوه به۵-۴ وطول آن به۱۰-۵ سانتيمتر مي رسد ورنگ آن صورتي يا زرد مي گردد.
مغز بادام هندي كه داراي مقدار زيادي چربي مي باشد خيلي زود تند وفاسد مي گردد يعني چربي آن درمجاورت اكسيژن هوا اكسيد مي شود.

براي حمل اين محصول به نقاط دوردست بايد آنها را درجعبه هاي فلزي قابل نفوذبه هوا قراردهندوپس از پركردن جعبهٔاول هواي داخل آنرا خارج نموده و به جاي آن گاز دي اكسيد كربن وارد كرده ودرجعبه را مسدودنمايند، بدين طريق مي توان مغز كاشو راتا دو سال بدون اينكه فاسد شود، نگاهداري كرد.

  • ازدياد درخت كاشو:

اين درخت گرمسيري هميشه سبز حساس، كه عمدتا درهندوستان پرورش داده مي شود، معمولا با بذر تكثير گرديده وبراي انجام اين عمل ۳-۲ عدد بذر، مستقيما درباغ كاشته مي شود(به علت اينكه انتقال نهالهاي جوان توام با اشكالاتي است از كشت آن درخزانه صرف نظر مي نمايند). بعد از رويش بذور يك عدد ازآنها را نگهداشته وبقيه راحذف مي نمايند.

با اينكه بذرهاي درخت هيچ نوع ركود بذري ندارند، اما بذور رابايد باقرار دادن درآب، ازنظر وجود جنين مورد آزمايش قرار داد(بذور غوطه ور حذف مي شوند). جوانه زني درمدت ۲۰-۱۵ روز صورت مي گيرد.

همانطوري كه گفته شد نهالها قدرت انتقال ندارند وبه همين جهت درحالتي كه بخواهيم آنها را بعد از رويش به زمين اصلي انتقال داده ونسبت به كاشتشان اقدام كنيم.

ازگلدان هاي توربي استفاده مي نمائيم؛ بدين صورت كه بذور را درگلدانهاي توربي كاشته ودر زمان انتقال توام با گلدان، گياهان جوان را هم در زمين اصلي مي كاريم.

بنابراين گلدان با نهالها در داخل خاك قرار مي گيرد، وبه مرور پوسيده واز بين مي رود.

  • كاشت درخت:

اين درخت در دورهٔ جواني رشد سريعي دارد ولي طول عمر آن كم است وحدود بيست سال زندگي مي كند، درحالي كه درخت انبه وپسته كه با بادام هندي در يك خانواده قرار دارند تا يكصد سال عمر مي كنند.

بيشتر محصول كاشو از درختاني كه درنامرغوب ترين اراضي وبطور وحشي وخودرو سبز شده اند، جمع آوري مي گردد.

منتها باغهاي كاشته شده هم نسبتا زياد است ودرختي كه درزمين مرغوب كاشته شده ومورد مراقبت قرار مي گيرد، محصول بيشتري مي دهد.

فاصلهٔ كاشت درخت كاشو درباغات ديم واراضي نامرغوب درحدود ۱۸متر درهر جهت، ودر اراضي زراعتي حاصلخيز با آبياري،۱۲-۱۰متر مي باشد.

ـ نكتــه:

نياز درخت كاشو نسبت به گرده افشاني زياد بوده، وميزان دگرگشني درآن كم است.

ترکيبات شيميايي :

بادام شيرين داراي ۵۰ تا ۵۵ درصد و بادام تلخ داراي ۴۰ تا ۴۵ درصد روغن مي باشد .

بادام همچنين داراي ۲۵ درصد مواد سفيده اي و دياستازي بنام امولسين (Emulsine) ، قند ، صمغ ، موسيلاژ و مواد معدني مي باشد
بادام تلخ داراي ماده مخصوصي ( ۱ تا ۳ درصد ) بنام آميگدالين (Amygdlin ) مي باشد كه از اثر آب بر روي اين ماده اسيد سيانيدريك و آلدئيد بنزوئيك (Aldehyde benzoic) و گلوكز حاصل مي شود .


اسانس بادام تلخ (آلدئيد بنزوئيك ) در عطر سازي بكار مي رود و همچنين از آن رنگ سبزي بنام مالاشيت Malachite درست مي كنند .


اسانس بادام تلخ بدليل اينكه داراي اسيد سيانيدريك است كمي تلخ مي باشد .مقدار اسيد سيانيدريك در بادام تلخ ۰۰۰۰۲۵/.  درصد است .

 

 

 

 

درصد گرم مغز بادام شيرين خشک شده مواد زير يافت مي شود :

آب

4/7 گرم

انرژي

598 کالري

پروتئين

18/6 گرم

روغن اشباع نشده

54/2 گرم

نشاسته

19/5 گرم

کلسيم

320 ميلي گرم

فسفر

500 ميلي گرم

آهن

4/7 ميلي گرم

پتاسيم

770 ميلي گرم

ويتامين ب 1

25/0 ميلي گرم

ويتامين ب2

9/0 ميلي گرم

وبتامين ب3

3/5 ميلي گرم

 

خواص دارويي :


شيره ميوه بادام با شکر سرفه را آسان و سينه و حنجره را نرم مي‌کند و براي تنگي نفس و سينه پهلو مفيد است و از خونريزي ريوي جلوگيري مي‌کند.

اگر پوست سخت ميوه بادام را که سوخته و به سر حد خاکستر شدن نرسيده باشد گرد دندان نموده و به دندانهاي خود بماليد لثه و دندان را محکم مي‌کند و دندان را سفيد مي‌کند.

 

 بادام به سبب لعابي که دارد جهت زخم روده و مثانه و اسهال و پيچش شکم مفيد است.

 مرباي بادام در چاق کردن افراد لاغر اثري معجزه آسا دارد.

 مغز کهنه و فاسد شده بادام باعث زياد شدن غم و غصه شده و اشتها را سد مي‌کند و اگر ايجاد قي نکند توليد غش خواهد نمود

 

بادام شيرين از نظر طب قديم ايران كمي گرم و تر است .

 

 

1- بادام ملين بوده و روغن بادام ضد يبوست است مخصوصا از روغن بادام مي توان رفع يبوست براي بچه ها استفاده کرد

2- بادام سينه را نرم مي کند

3- بادام براي درمان زخم روده ها و مثانه و اسهال مفيد است

4- بادام بو داده مقوي معده بوده و قابض است

5- بادام تقويت کننده نيروي جنسي است و توليد اسپرم رازياد ميکند

6- بادام را آسياب کرده و با عسل مخلوط کنيد وبراي درد کبد و سرفه مفيد است

7-چغاله بادام لثه و ريشه دندان را تقويت ميکند

8- چغاله بادام براي خشکي دهان مفيد است

9- شکوفه بادام را دم کنيد و به عنوان مسهل براي اطفال استفاده کنيد

10- دم کرده پوست قهوه اي رنگ مغز بادام بهترين دارو براي تسکين درد و التهاب مجاري تنفسي است

۱۱) دم كرده پوست قهوه اي رنگ مغز بادام بهترين دارو براي تسكين درد و التهاب مجاري تنفسي است .(مقدار مصرف ۵ گرم در ۱۰۰ گرم آب )

۱۲) جوشانده برگ درخت بادام براي نارسائي كبد و كيسه صفرا مفيد است .

۱۳) روغن بادام خواب آور است و بيخوابي را از بين مي برد .


۱۴) براي صاف كردن سينه و نرم شدن روده ها و از بين بردن سرفه خشك بايد روغن بادام را با شكر و كتيرا مخلوط كرده و بخوريد .


۱۵)روغن بادام را با آب گرم مخلو ط كنيد داروي خوبي براي رفع اسهال و دل پيچه بچه ها خواهد بود . ضمنا اين مخلوط سنگ مثانه را خارج كرده و ادرار كردن را آسان مي كند .

۱۶) براي درمان نقرس و رفع خميدگي پيران ، مهره هاي پشت را با روغن بادام چرب كنيد .

۱۷) برگ تازه درخت بادام مسهل و ضد كرم است .

۱۸) برگ خشك شده درخت بادام قابض بوده و اسهال را از بين مي برد.

۱۹) روغن بادام شيرين بدليل خاصيت نرم كنندگي و ضد التهاب در كرم ها و پمادها بكار مي رود.

۲۰) براي رفع بيماريهاي سينه ، روغن بادام شيرين را با هموزن آن عسل و يك زرده تخم مرغ مخلوط كنيد كه بصورت خمير يكنواختي دارايد سپس به آن جوشانده گل ختمي اضافه كرده و يك قاشق چايخوري از انرا بفاصله هر سه ساعت بخوريد .

۲۱) براي رفع خارش پوست بچه هائيكه كه سرخك و مخملك دارند روغن بادام را در تمام سطوح بدن آنها بماليد خارش را تسكين مي دهد .

۲۲) ماليدن روغن بادام بر روي پوست التهاب را رفع كرده و سوختگي را درمان مي كند.

۲۳) روغن بادام اگزما را رفع مي كند .

 

 

  • خواص بادام تلخ

چون بادام تلخ داراي اسيد سيانيدريك است در مصرف آن بايد نهايت دقت را بعمل آورد .

مغز بادام تلخ ازنظر طب قديم ايران خيلي گرم و خشك است
۱-بادام تلخ را آسياب كرده و با سركه مخلوط كنيد ضماد خوبي براي سر درد مي باشد همچنين ماليدن آن بر دور چشم براي تقويت بينايي مفيد است .

۲- خوردن بادام تلخ براي تنگي نفس ، سرفه و ورم ريه مفيد است .
۳-بادام تلخ رابا عسل بخوريد كبد و طحال را تميز مي كند .
۴-براي رفع درد كليه ها بادام تلخ را با نشاسته و نعناع بخوريد .
۵- بادام تلخ را با عسل براي قولنج مفيد است .


۶-براي از بين بردن سنگ كليه و ناراحتي هاي كليه ، بادام تلخ را با شيره انگور مخلوط كرده و بخوريد .

۷-اگر عادت ماهيانه خانم ها عقب مي افتد بهترين طرز درمان آن استفاده از  شياف بادام تلخ است .

۸-براي ازبين بردن لكه هاي صورت ، بادام تلخ را پودر كنيد و با سركه مخلوط كرده و ضمادي از آن درست كنيد و روي پوست بماليد .

۹-ضماد بادام تلخ براي درمان زخم هاي كهنه خارش و مخملك بكار ميرود .


۱۰- ضماد ريشه درخت بادام تلخ براي درمان انواع دردها مفيد است .

۱۱-ضماد ريشه درخت بادام براي پاك كردن طحال ، كليه و دفع كرم روده بكار مي رود .

۱۲-دم كرده ريشه درخت بادام تلخ براي پاك كردن طحال ، و دفع كرم روده بكار مي رود .

۱۳-روغن بادام تلخ خاصيت مسهلي درد .
۱۴-روغن بادام تلخ براي تنگي نفس ، درد كليه و خارج كردن سنگ مثانه مفيد است .

۱۵-براي رفع زنگ زدن و صدا در گوش يك قطره از روغن بادام تلخ را در گوش بريزيد .

۱۶-ماليدن روغن بادام تلخ روي صورت ، لكه ها و چين و چروك را از بين مي برد .

۱۷-رغن بادام تلخ ترك دست و پا را كه از سرما ايجاد شده از بين مي برد .

۱۸-آنهايي كه مبتلا به اگزما هستند اگر از بادام تلخ خميري درست كنند و از آن بجاي صابون براي شستن نقاطي كه مبتلا به اگزما است استفاده كنند بزودي بهبود مي يابند .

۱۹-خمير بادام تلخ براي رفع بوي بد پا و زير بغل مفيد است .
۲۰-روغن بادام تلخ براي درمان سياه سرفه مفيد است .

 

 

 

روغن بادام :

 براي بدست آوردن روغن بادام ، مغز بادام را پس از تميز كردن و خشك كردن خرد مي كنند و بصورت خمير در مي آورند و سپس آنرا تحت فشار قرار داده و روغن آن را استخراج مي كنند . اين روغن را فشار اول مي نامند .

تفاله بادام را كه از فشار اول باقيمانده تحت اثر حرارت و مواد شيميايي قرار داده و روغن فشار دوم را بدست مي آورند . بدليل اينكه روغن بادام گران است معمولا تقلب كرده و آنرا با روغن هاي ديگر مانند روغن مغز هسته زردآلو و هلو مخلوط كرده و بنام روغن بادام مي فروشند .


همانطور كه گفته شد اگر روغن بادام تلخ يا مغز زردآلو و يا هلو تحت اثر آّب قرار گيرند اسيد سيانيدريك و آلدئيد بنزوئيك توليد مي شود كه سمي است بنابراين براي گرفتن روغن از اين هسته ها نبايد از آب استفاده كرد .

 

 


اسانس بادام تلخ :

 اين اسانس مايعي زلال و بيرنگ است كه در اثر كهنه شدن برنگ زرد كمرنگ در مي آيد . بوي آن قوي ، طعمش سوزاننده و تلخ و بسيار سمي است . اسانس بادام تلخ بسهولت با اكسيژن هوا تركيب و اكسيد مي شود . بنابراين بايد هميشه محتوي آن كاملا پر و در بسته بوده و در جاي تاريك و سرد نگاهدري شود .

 

شكوفه و گل بادام :

گل و شكوفه نهال بادام داراي بوي مطبوعي و طعم تلخ مي باشد .

 

 

پوست ميوه بادام :

بصورت جوشانده مصرف مي شود . طرز تهيه آن به اين صورت است كه ۵۰ گرم پوست بادام شيرين را در يك ليتر آب ريخته و مدت چند دقيقه آنرا مي جوشانند سپس آنرا صاف كرده و مصرف مي كنند .

 

برگ درخت بادام:

براي تهيه جوشانده برگ درخت بادام ۵۰ گرم برگ درخت را در يك ليتر آب مي جوشانند و سپس صاف مي كنند .

 


مغز بادام :

معمولا بصورت خشك شده و خام و يا بوداده مصرف مي شود .

 

شير بادام :

شير بادام را از مغز بادام بو نداده و خام تهيه مي كنند . براي تهيه آن ۵۰ گرم مغز بادام را كاملا آسياب كرده كه بصورت پودر در آيد

 

سپس مقدار ۵۰ گرم شكر يا قند به آن اضافه كرده و با يك ليتر آب مخلوط مي كنند مايعي مانند شير بدست مي آيد .

 نوع ديگر شير بادام براي كودكان شير خوار و اطفال بسيار مفيد است و مي تواند جانشين شير مادر و يا مكمل آن باشد.

بدين ترتيب بدست مي آيد كه مقدر ۵۰ گرم بادام را بمدت چند دقيقه در آب گرم قرار مي دهند تا پوست آن كنده شود سپس آنرا آسياب كرده و بصورت پودر در مي آيند و مقدر كمي آب را بان اضافه مي كنند و بهم مي زنند تا بشكل خمير در آيد سپس خمير حاصل را با يك ليتر آب مخلوط و بهم مي زنند و سپس مقدر ۵۰ گرم عسل بآن اضافه مي كنند تا كاملا حل شود .

اين مايع را از پارچه ململ مي گذرانند تا مايعي مانند شير از آن باقي بماند.

البته اگر اشخاص بالغ بخواهند از شير بادام استفاده كنند احتياجي به صاف كردن آن نخواهد بود .

طريقه ديگري كه آسان تر است بدين صورت مي باشد كه مقدر ۵۰ گرم بادام پوست كنده يك ليتر آب و ۵۰ گرم عسل يا شكر را در داخل مخلوط كن برقي بريزيد و تا مايعي مانند شير بدست آيد .

  • مضرات :

بادام از نظر اينكه داراي مواد مغذي بسياري است بنابراين غذاي بسيار خوبي است ولي چون سنگين و ثقيل الهضم مي باشد نبايد در خوردن آن افراط كرد و مقدار آن نبايد در روز بيش از ده دانه باشد.

بادام همچنين براي معده هاي ضعيف و سرد خوب نيست و اشخاصي كه معده ضعيف دارند بهتر است بادام را با شكر بخورد.

 

از دكتر روزنفلد سئوال شده است: آيا درست است كه مصرف منظم بادام از ضعف حافظه و ابتلاء به بيماري آلزايمر (نسيان) پيشگيري مي كند .

وي چنين پاسخ داده است: در مورد جلوگيري از ضعف حافظه پاسخ مثبت است ولي در پيشگيري از آلزايمر ترديد است.

اين خاصيت را فندق و گردو هم دارند. بهتر است كه بادام به صورت خام و با صبحانه خورده شود و چه بهتر كه پوست آن قبلاً با خيس كردن در آب گرفته و يا خوب جويده شود زيرا اين احتمال وجود دارد كه پوست آن به روده بچسبد.
در قديم در خاور ميانه بادام را با توت خشك و يا خرماي خشك مي كوبيدند و همراه با صبحانه به محصلان مي دادند تا حافظه شان تقويت شود.

مي دانيد كه سلول هاي مغز به قند (گلوكز) نياز دارند و خوردن مواد غذايي قندزا با ناشتايي به كساني كه بيماري قند ندارند توصيه مي شود.

کارشناسان تغذيه‌اي تاکيد دارند: مغز بادام انرژي بخش و تسکين دهنده است.

به گزارش ايسنا، بادام حاوي مقادير زيادي از يک نوع اسيد آمينه موسوم به «آرجينين» است که به آرامش عروق خوني کمک مي‌کند و گردش خون را بهبود مي‌بخشد.

اما متخصصان مي‌گويند: حتي اگر مصرف هر روز بادام برايتان مقدور نيست، مي‌توانيد براي دريافت اين اسيد آمينه مفيد از خوردني‌هاي ديگري مثل لوبيا، ماهي آزاد و گندم استفاده کنيد.

 

به گزارش روزنامه‌ «سين چو» مرداني که قصد دارند، توان جنسي خود را بهبود بخشند علاوه بر بادام و مصرف اين اسيد آمينه بايد چربي شکم خود را آب کرده و با ورزش کردن کلسترول خون خود را پايين بياورند. وجود اين ارتباط را متخصصان طب سنتي چيني هم تاکيد کردند. بادام در واقع يک منبع غذايي پرچرب است که برخلاف ديگر غذاهاي چرب نه تنها براي سلامتي خطري ندارد، بلکه آن را تضمين مي‌کند.

 

به گزارش ايسنا، چربي موجود در بادام از جنس همان چربي است که در روغن زيتون يافت مي‌شود و به همين خاطر به تاييد پزشکان براي سلامت قلب مفيد است.

بادام مي‌تواند ميزان کلسترول بد خون را پايين آورده و خطر بروز امراض قلبي را کاهش دهد. بادام همچنين براي درمان زخم روده، مثانه و اسهال مفيد بوده و بادام بو داده براي معده مقوي است.

 

چغاله بادام هم لثه و ريشه دندان را تقويت مي‌کند و براي رفع خشکي دهان مفيد است.

از سوي ديگر، دم کرده پوست قهوه‌اي رنگ مغز بادام، بهترين دارو براي تسکين درد و التهاب مجاري تنفسي است. روغن بادام هم خواب آور بوده و براي درمان بي‌خوابي موثر است.

بنابراين گزارش، بادام منبع غني از ويتامين D، منيزيم و پتاسيم است و مي‌تواند در محافظت از بدن در مقابل ابتلا به ديابت موثر باشد.

يکي ديگر از ويژگي‌هاي بادام اين است که نه تنها به کاهش وزن کمک مي‌کند، بلکه از بازگشت مجدد اضافه وزن جلوگيري مي‌نمايد.

روغن بادام شيرين به دليل خاصيت نرم کنندگي و ضدالتهاب در کرم‌ها و پمادها استفاده مي‌شود.

براي رفع خارش پوست کودکان مبتلا به سرخک و مخملک هم روغن بادام را به تمام سطح بدن آنان مي‌مالند تا خارش را تسکين دهد.

ماليدن روغن بادام روي پوست التهاب را رفع کرده و سوختگي را درمان مي‌کند. روغن بادام اگزما را هم برطرف مي‌کند.

متخصصان تغذيه مي‌گويند: پروتئين موجود در يک فنجان بادام از يک عدد تخم مرغ بيشتر است و خوردن آن در تامين پروتئين بدن نقش زيادي دارد.

 

 بادام با وجود حجم کم، انرژي زيادي توليد مي‌کند و از اين رو يک ميان وعده مناسب است.

به گزارش ايسنا، بادام داراي مواد مغذي فراواني است، اما چون سنگين و ديرهضم است، توصيه مي‌شود، در روز حداکثر10 عدد از آن مصرف شود که براي سود رساندن به بدن کافي است و در مصرف آن نبايد افراط کرد.

جهت خرید نهال بادام کلیک کنید

 

آشنايي با خواص چغاله بادام:

 چغاله بادام، ميوه بادام درختي است که در نواحي مرکزي و غربي آسيا از جمله افغانستان، ايران، سوريه و فلسطين پرورش مي‌يابد.

ميوه درخت بادام در ابتداي رويش تا حدودي سفت بوده و قشر خارجي آن سبز رنگ و پوشيده از کرک ظريفي است.

در داخل آن نيز روکشي قرار دارد که سفيد و نرم بوده و مغز آبکي و نازک بادام را در خود نگهداري مي‌کند. به مرور پوسته‌هاي رويي و داخلي بادام سخت‌تر شده و مغز بادام نيز شکل نهايي خود را مي‌يابد.

از زماني که ميوه جوان است و هنوز رشد کامل نکرده و کال است، به آن چغاله بادام گفته مي‌شود.

* به نوشته «ehow»، اين ميوه قبل از مصرف بايد خوب شسته شود.

*مصرف اين ميوه از گرفتگي عضلات جلوگيري مي‌کند. ترکيبات اسيدي آن، مانع از آسيب رسيدن به معده و بروز سرطان معده مي‌شود.

* مصرف اين ميوه باعث تقويت لثه و ريشه دندان‌ها مي‌شود.

* خشکي دهان را از بين مي‌برد.

* اين ميوه که کمي تلخ است حاوي مقداري اسيد سيانيدريک و ترکيبي از سم خطرناک سيانور است که مصرف آن ممکن است باعث مسموميت شود.

* مصرف بيش از حد اين ميوه باعث سردرد، حالت تهوع، اسهال و دل درد مي‌شود

 

ابعاد فرهنگــــــــي


بادام در بعضي از فرهنگها بسيار مقدس است.

 در بين يهوديان به علت گل آوري زود هنگام آن نماد هشياري و تعهد مي‌باشد در حالي که براي مردم چين نماد اندوه جاوداني و زيبايي زنان به حساب مي‌آيد.

 نمادگرايان مسيحي اغلب از شاخه‌هاي بادام به عنوان سمبلي براي تولد مسيح از مريم باکره استفاده مي کنند.

 نقاشيها بيشتر شامل بادامهايي است که مسيح را در کودکي احاطه کرده‌اند و نمادي براي حضرت مريم مي‌باشد.

بادام بسيار مورد علاقه فراعنه مصر بوده است و آنها طعم بادام را در نان خود بسيار دوست داشتند.

 بادام در فرهنگ نژادي مناطق مختلف جايگاه مهمي داشته است. روميها بادام را در مراسم عروسي به عنوان سمبل خوشبختي و باروري به عروس و داماد هديه مي‌دادند.

 اين سنت هنوز هم در ايتاليا رواج دارد.

خرید نهال بادام آذر

خرید نهال از ارغوان گردو

نهالستان ارغوان گردو یکی از بزرگترین نهالستان های کشور بوده و در بخش نهال گردو برترین نهالستان در کشور و منطقه می باشد.

دراین نهالستان پژوهشگران و محققان بیشتری برای تحقیق و ارتقای گیاه گردو تلاش میکنند. نتایج این تلاش ها تولید نهال گردو ژنوتیپ کانادایی تیپ 9 می باشد. در این نهالستان پیوند زنی گردو ها زیر نظر کارشناسان متخصص و با تجربه انجام میگیرد. ضمانت نهالی که به مشتری ارائه می شود به پشتوانه همین محکم کاری و بررسی حرفه ای نهال ها از مرحله تولید تا ارسال به مشتری می باشد. به شکرانه خدا تا به حال حتی یک هموطن عزیز هم از ما گلایه ای نداشته ولی ما هرگز ادعای بهترین نمیکنیم. بخش نظرات برای همین منظور گذاشته شده هست بی صبرانه منتظر نظرات و انتقادات و یا سوالات شما هستیم. 

برای خرید نهال می توانید با شماره های ثبت شده در پایین صفحه با ما در تماس باشید و سفارشات خود را ارائه دهید. به محض سفارش دادن شما تا نیم ساعت دیگر بسته بندی آغاز شده و تا یک روز نهال ها به دست شما عزیزان خواهد رسید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با ما

ارتباط با تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها